Záznam ze zasedání zastupitelstva

6. řádné zasedání zastupitelstva města Ostrov 2020