Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz)