• provozovatel televizního vysílání:
  • KABEL OSTROV, s.r.o.
  • Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov
  • IČ.: 63508834
  • tel.: 355335735
    mail.: taty@krusna.tv
  • Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání
    je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.