Záznam ze zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva města Ostrov únor 2021